*Να σημειωθεί ότι είναι σε εξέλιξη η εξωτερική διασφάλιση περιορισμένου εύρους σε επιλογή δεικτών από ανεξάρτητο φορέα, οπότε ενδέχεται να γίνουν διορθώσεις. Όποιες τυχόν διορθώσεις προκύψουν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και θα υπάρχει σχετική ένδειξη.