ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ 
ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 – ΑΘΗΝΑ 11741 
ΤΗΛ.: 210 9008726 
FAX: 210 9008737 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΝ/4005385 Boηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών» του Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ 03/10/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

ΔΠΝ/4005389 Boηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών» της Περιοχής Ρεθύμνου της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ 25/09/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

ΔΠΝ/4005339 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Λέσβου 07/09/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΠΝ/4005337 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στους Τομείς Τεχνικών Εργασιών Δικτύου και Χρηστών Δικτύου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ 23/06/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005290 Boηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών» της Περιοχής Σάμου της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ 09/06/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005176 Boηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών» της Περιοχής Ηρακλείου της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ 17/05/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005271 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου, Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Ρεθύμνου 19/04/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΠΝ/4005231 Μεταφορά υλικών από τις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ στον Ασπρόπυργο και τις Αποθήκες των προμηθευτών που βρίσκονται εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής (μέχρι Κόρινθο και Οινόφυτα) προς την Περιφερειακή Αποθήκη Κρήτης του ΔΕΔΔΗΕ /ΔΠΝ και αντίστροφα 25/04/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- TEYΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΠΝ/4005243 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου, Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Χίου 27/03/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005241 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Χανίων 23/03/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005239 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου, Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Ρόδου 10/03/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005226 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου, Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Ηρακλείου 08/03/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005234 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου, Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Κω 06/03/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005237 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου, Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Σάμου 03/03/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005224 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου, Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Λέσβου 02/03/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005220 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Δικτύου, και Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Αγίου Νικολάου) 23/02/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005218 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου, Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιοχή Σύρου 17/02/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005016 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Χανίων 25/11/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 214-4029110
Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- TEYΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/2/2022 «Οπτική Επιθεώρηση εγκαταστάσεων εναερίου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, δια γυμνού οφθαλμού, με κιάλια και με φορητή κάμερα θερμικής απεικόνισης των Περιοχών Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών». 28/11/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- TEYΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΠΝ/4/2022 «Οπτική Επιθεώρηση εγκαταστάσεων εναερίου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, δια γυμνού οφθαλμού, με κιάλια και με φορητή κάμερα θερμικής απεικόνισης των Περιοχών Σάμου, Χίου, Λέσβου και των νησιών του Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών». 30/11/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- TEYΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

ΔΠΝ/3/2022 «Οπτική Επιθεώρηση εγκαταστάσεων εναερίου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, δια γυμνού οφθαλμού, με κιάλια και με φορητή κάμερα θερμικής απεικόνισης των Περιοχών Χανίων και Ρεθύμνου Νήσου Κρήτης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών». 13/12/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- TEYΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

 

ΔΠΝ/4005075 Συνδρομή στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, μετακίνησης & χορήγησης υλικών στις Περιφερειακές Αποθήκες Ασπροπύργου 4001 & 4081 της ΔΠΝ με χειριστές μηχανημάτων έργου (ΜΕ) & εργατοτεχνικό προσωπικό 17/10/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- TEYΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005103 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Κω. 14/10/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/1/2022 «Οπτική Επιθεώρηση εγκαταστάσεων εναερίου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, δια γυμνού οφθαλμού, με κιάλια και με φορητή κάμερα θερμικής απεικόνισης των Περιοχών Σύρου, Κω, και Ρόδου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών». 29/11/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- TEYΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

ΔΠΝ/4004912 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Σάμου 08/06/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

 

Τηλ. 2144029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ. Έως 14.00μμ

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/11/2021 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Αναβάθμισης, Αύξησης Αξιοπιστίας και λοιπών Έργων Ανάπτυξης Δικτύων Διανομής Περιοχής Σύρου και Νησιών του Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων της ΔΠΝ 22/06/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

 

2ος όροφος 205 γραφείο

Τηλ. 214 4029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00πμ Έως 14.00μμ

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1

ΔΠΝ/4004924 Μεταφορά υλικών από τις Αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ στον Ασπρόπυργο και τις Αποθήκες των προμηθευτών που βρίσκονται εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής (μέχρι Κόρινθο και Οινόφυτα) προς την Περιφερειακή Αποθήκη Κρήτης του ΔΕΔΔΗΕ /ΔΠΝ και αντίστροφα 28/04/2022 14:30

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος, 205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00πμ  Έως 14.00μμ

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4004837 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Ρεθύμνου 21/03/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4004916 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Γραφείου και Γραμματειακής Υποστήριξης στους Τομείς (ΤΟΘ & ΤΥΠ) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Έδρα και σε Περιοχες. 18/03/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

 

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΠΝ/4004812 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Ηρακλείου 01/02/2022 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 214-4029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4004790 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Ρόδου 29/11/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008726

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4004680 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Σάμου της ΔΠΝ 26/11/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νo2

ΔΠΝ/4004620 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Αγίου Νικολάου της ΔΠΝ 04/10/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4004573 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Γραφείου και Γραμματειακής Υποστήριξης στους Τομείς (ΤΧΔ & ΤΔ) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στην Έδρα και σε Περιοχες. 12/07/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4004462/2021 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Χανίων 07/06/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 214 4029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/10/2021 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Ηρακλείου- Αγ.Νικολάου 04/06/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 214 4029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/8/2021 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Σύρου και Νησιών του Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων της ΔΠΝ 31/07/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 214 4029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ No 4

ΔΠΝ/9/20211 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών των Περιοχών Κω και Ρεθύμνου της ΔΠΝ 28/05/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4004510 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Ρόδου 27/05/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 214 4029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/7/2021 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών των περιοχών Χίου και Σάμου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών 25/05/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

Τηλ. 214-4029031

κα ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ

Από 08.00πμ

Έως 14.00μμ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 1

ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/4004507 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ 25/05/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

Τηλ. 214-4029031

κα ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ

Από 08.00πμ

Έως 14.00μμ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 1

ΔΠΝ/4004529 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) 22/04/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

Τηλ. 214-4029031

κα ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ

Από 08.00πμ

Έως 14.00μμ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4004443 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΥΘΝΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13/04/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

Τηλ. 214-4029114

κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-6, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4004435 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Σύρου. 08/04/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/2/2021 Καθαρισμός Κτιρίων των Περιοχών ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. 13/05/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-Συμπλήρωμα Νο1

ΔΠΝ/6/2021 Εκτέλεση Εργασιών Κλαδεμάτων ή Κοπής Δέντρων που γειτνιάζουν με τα Εναέρια Δίκτυα Διανομής και Εκτέλεση Εργασιών Αποψίλωσης κάτω από τα Σημεία Ζεύξης, Προστασίας και Υ/Σ του Δικτύου Μ.Τ. στις Περιοχές Σάμου και Λέσβου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών». 30/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/5/2021 Εκτέλεση Εργασιών Κλαδεμάτων ή Κοπής Δέντρων που γειτνιάζουν με τα Εναέρια Δίκτυα Διανομής και Εκτέλεση Εργασιών Αποψίλωσης κάτω από τα Σημεία Ζεύξης, Προστασίας και Υ/Σ του Δικτύου Μ.Τ. στις Περιοχές Ρεθύμνου και Χίου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών». 29/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4/2021 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ-ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ 26/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

Τηλ. 214-4029031

κα ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ

Από 08.00πμ

Έως 14.00μμ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4004308 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Xίου. 22/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/3/2021 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ-ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ 22/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

Τηλ. 214-4029031

κα ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ

Από 08.00πμ

Έως 14.00μμ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/1/2021 Καθαρισμός Κτιρίων των Περιοχών ΡΟΔΟΥ, ΚΩ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΧΙΟΥ και ΝΗΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών». 01/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

ΔΠΝ/4004338 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Κω. 08/02/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

ΔΠΝ/4004193 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Λέσβου 01/02/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

ΔΠΝ/5/2020 «Οπτική Επιθεώρηση εγκαταστάσεων εναερίου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, δια γυμνού οφθαλμού, με κιάλια και με φορητή κάμερα θερμικής απεικόνισης των Περιοχών Ρόδου, Κω, Σύρου και Νησιών Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών». 11/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

ΔΠΝ/4004071 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Ρόδου. 08/01/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

ΔΠΝ/4/2020 Οπτική Επιθεώρηση εγκαταστάσεων εναερίου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, δια γυμνού οφθαλμού, με κιάλια και με φορητή κάμερα θερμικής απεικόνισης των Περιοχών Σάμου, Χίου και Λέσβου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών 10/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

ΔΠΝ/3/2020 Οπτική Επιθεώρηση εγκαταστάσεων εναερίου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, δια γυμνού οφθαλμού, με κιάλια και με φορητή κάμερα θερμικής απεικόνισης των Περιοχών Χανίων και Ρεθύμνου Νήσου Κρήτης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών 09/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

ΔΠΝ/2/2020 Οπτική Επιθεώρηση εγκαταστάσεων εναερίου Δικτύου Διανομής Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης, δια γυμνού οφθαλμού, με κιάλια και με φορητή κάμερα θερμικής απεικόνισης των Περιοχών Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου Νήσου Κρήτης της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών 08/03/2021 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029111

κα ΤΣΩΝΗ Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

ΔΠΝ/4003994 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Xίου 19/10/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029111

Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00

Έως 14.00

ΔΠΝ/4003807 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Ρεθύμνου 14/10/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029111

Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00

Έως 14.00

ΔΠΝ/4004023 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοικητικής Περιοχής Κω. 06/10/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

ΔΠΝ/4003927 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοικητικής Περιοχής Αγίου Νικολάου. 31/08/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00

Έως 14.00

ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003945 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοικητικής Περιοχής Σάμου. 07/09/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

 

 

ΔΠΝ/4003920 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Αγίου Νικολάου 18/09/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

 

 

ΔΠΝ/4003961 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας της Διοικητικής Περιοχής Hρακλείου 02/09/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

 

ΔΠΝ/4003736 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Ρεθύμνου 28/08/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00

Έως 14.00

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003691 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Ρόδου 19/08/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029111

Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00

Έως 14.00

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003855 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Λέσβου 18/08/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2144029110

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00

Έως 14.00

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ 4003709 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ). 11/08/2020 10:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 214-4029114

κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00

Έως 14.00

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 1 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

 -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003846 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Αγίου Νικολάου 03/08/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα   

2ος όροφος  

205 γραφείο

Τηλ. 2109008726  

Κα Τσώνη Α.  

Από 08.00π.μ. Έως 14.00μμ

-Συμπλήρωμα Νο1

- TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003810 Εκτέλεση Εργασιών Κλαδεμάτων Περιοχής Αγίου Νικολάου 10/07/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

Κος Κωτσιάβρας Ιωάννης.

Από 08.00

Έως 14.00

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003814 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Σάμου 25/06/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00

Έως 14.00

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ/4003816 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ & ΧΤ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ 30/06/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726

κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00

Έως 14.00

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

 

ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /4003806 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 29/06/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726

κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00

Έως 14.00

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/1/2020 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών των Περιοχών Ηρακλείου και Χανίων της ΔΠΝ 23/06/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008726

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00

Έως 14.00

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003719 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Xανίων. 22/06/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00

Έως 14.00

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/4003623 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ 02/06/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726

κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00

Έως 14.00

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003610 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΥΘΝΟΥ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. 21/05/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726

κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00

Έως 14.00

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΕΝΤΥΠΟ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003590 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Ρόδου 03/06/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008726

Κα Τσώνη Α.

Από 08.00

Έως 14.00

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003644 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Χανίων 01/06/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

 2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00

Έως 14.00

 

 

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003652 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Σάμου. 25/05/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00

Έως 14.00

 

 

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΔΠΝ/4003703 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Ηρακλείου. 18/05/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00

Έως 14.00

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003429 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Σάμου 06/04/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος 205 γραφείο Τηλ. 2109008792

Κος Κωτσιάβρας Ι. Από 08.00 Έως 14.00

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003577 Καθαρισμός Γραφείων Π/Κ Λήμνου 19/03/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

Κα Τσώνη Αθανασία Από 08.00 Έως 14.00

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4003552 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Κω 24/04/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00

Έως 14.00

-TEYΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΔΠΝ/4003563 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2116 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΔΠΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 09/03/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος 205 γραφείο Τηλ. 210 9008726

κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Από 08.00 Έως 14.00

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 1 ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003367 Προμήθεια Σιλικονούχου Υλικού Μόνωσης Μονωτήρων 07/02/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

Κος Κωτσιάβρας Ιωάννης.

Από 08.00π.μ.

Έως 14.00μμ

 

 

ΔΠΝ/4003477 Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Υποστήριξης Στον Τομέα Δικτύου Της Περιοχής Λέσβου 17/12/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008792

Κα Τσώνη Αθανασία

Από 08.00

Έως 14.00

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-TEYΔ

ΔΠΝ/4003234 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΛΕΡΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΛΕΙΨΩΝ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ) 13/12/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00πμ
Έως 14.00μμ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003445 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Σάμου 21/02/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

-Συμπλήρωμα Νο2

-Συμπλήρωμα Νο1

-ΤΕΥΔ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4002858 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ 13/01/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00πμ
Έως 14.00μμ

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 1 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, -ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, -ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, -ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003395 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Σύρου 16/12/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

 

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003227 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ Μ/Σ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΧΕΣΗΣ IΣΧΥΟΣ 20-15/0,4 KV 630 KVA 18/12/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
Κα Τσώνη

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-TEYΔ

ΔΠΝ/4003154 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΤΡΟΦΕΙΑ, ΣΤΥΛΟΥΣ, Μ/Σ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ) ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΣΤΗΡΙ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΈΧΡΙ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ. 17/02/2020 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
202 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00πμ
Έως 14.00μμ

 

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 4 ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 4

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 3 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 3

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 2 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Νο 1 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 1

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003346 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Ηρακλείου 12/11/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος

205 γραφείο

Τηλ. 2109008726

Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00

Έως 14.00

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΔΠΝ/4003304 Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών συντήρησης εγκατεστημένων ξύλινων στύλων στη νήσο Κω, Αρμοδιότητας Περιοχής Κω 08/01/2020 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
Κος Κωτσιάβρας Ιωάννης.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-TEYΔ

ΔΠΝ/4003142 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΣΟΥ, ΣΥΜΗΣ, ΤΗΛΟΥ, ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ 12/11/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
202 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00πμ
Έως 14.00μμ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)

-ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003055 Εκτέλεση βοηθητικών εργασιών συντήρησης εγκατεστημένων ξύλινων στύλων στο νησί Θήρα αρμοδιότητας Περιοχής Σύρου 14/11/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
Κος Κωτσιάβρας Ιωάννης.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

 

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-TEYΔ

ΔΠΝ/4003109 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Αγίου Νικολάου. 03/10/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003126 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Αγίου Νικολάου 30/09/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

 

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-TEYΔ

ΔΠΝ/4003160 Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων Δικτύων Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. Διοικητικής Περιοχής Χανίων. 19/08/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003083 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Σάμου 09/08/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-TEYΔ

ΔΠΝ/4002881 Αντικατάσταση Κουφωμάτων Κτιρίου Έδρας Περιοχής Σύρου. 10/09/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

 

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2

-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4003081 Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων Δικτύων Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. Διοικητικής Περιοχής Χίου. 23/07/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4002898 Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής Και Παροχών Περιοχής Ηρακλείου 01/07/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

 

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4002907/15.04.2019 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 01/07/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00
Έως 14.00

Συμπλήρωμα Νο1 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

ΔΠΝ/4002747 Αποκοπές Και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Xίου 18/06/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00
Έως 14.00

 

 - TEYΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4002878 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ 05/06/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Από 08.00 - 14.00

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7, -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, -ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, -ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, -ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)

-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4002876 Προμήθεια UPS 5 KVA με Μονοφασική είσοδο-έξοδο 230 V AC ON LINE Περιοχής Χανίων 09/05/2019 10:00

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα 2ος όροφος 205 γραφείο

Τηλ. 2109008792 Κα Τσώνη Αθανασία

Από 08.00 - 14.00

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ 2 Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Υ/Κ ΚΙΜΩΛΟΥ του Υπ/τομέα Δυτ. Κυκλάδων 03/05/2019 15:00

Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Υ/Κ ΚΙΜΩΛΟΥ του Υπ/τομέα Δυτ. Κυκλάδων 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ 1 Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Υ/Κ Κύθνου του Υπ/τομέα Δυτ. Κυκλάδων 03/05/2019 15:00

ΔΠΝ/ Λ. Συγγρού 112 Τ.Κ 117 41 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210-9008735

Υπεύθυνη κα Ζανιά Νίκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4002775 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ 08/05/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
202 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

08.00 - 14.00

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)


- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4002870 Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας περιοχής Χανίων. 07/05/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008792
κα ΤΣΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

08.00-14.00

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4002788 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Κω. 24/04/2019 10:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

08.00-14.00

-Συμπλήρωμα Νο1

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4002699 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΔΠΝ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΑΝΤΙΣΣΑΣ). 16/04/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κ. ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

08.00-14.00

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)


- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4002665 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Ηρακλείου 15/04/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

08.00-14.00

- ΤΕΥΔ (DOCX) (XML)
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4002625 Λήψη Ενδείξεων Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας Διοικητικής Περιοχής Ρόδου. 16/04/2019 14:30


ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2109008726
κος ΚΩΤΣΙΑΒΡΑΣ

08.00-14.00


- ΤΕΥΔ

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4002715 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟΥ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ). 11/04/2019 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 210 9008726
κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

08.00-14.00

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:


- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-7,
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ)


- ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΠΝ/4005292 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Τομείς (Υποστήριξης, Δικτύου, Χρηστών Δικτύου) στην Διεύθυνση Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ στoν Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων 05/05/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005303 Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στους Τομείς Υποστήριξης και Οικονομικών Θεμάτων στην Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ 08/05/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005268 Boηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών» της Περιοχής Ρόδου της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ 08/06/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΠΝ/4005313 Boηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών» της Περιοχής Αγίου Νικολάου της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ 15/06/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

- ΤΕΥΔ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

4005387 Εργασίες σε μετρητές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιοχής Κω 08/12/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029063
Κος Κωτσιάβρας Ι.

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

ΤΕΥΔ - 4005387.xml

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 4005387.pdf

4005304 Boηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών» της Περιοχής Ηρακλείου της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ 11/12/2023 14:30

ΔΠΝ/ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λεωφ. Συγγρού 112 Αθήνα

2ος όροφος
205 γραφείο

Τηλ. 2144029110
κα ΤΣΩΝΗ

Από 08.00π.μ.
Έως 14.00μμ

ΤΕΥΔ - 4005304.xml

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 4005304.pdf