ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58, 104 36 ΑΘΗΝΑ

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής  προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια αγοραστικά γραφεία που αναφέρονται στη σχετική στήλη από Δευτέρα μέχρι Παρακευή και ώρες από 8:00 έως 13:00

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΑ/405036/2023 «Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω χρέους – Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις» για την Περιοχή Φιλοθέης Κηφισιάς της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. 13/06/2023 11:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/405036/2023
2. ΕΕΕΣ.pdf
3. ΕΕΕΣ.xml

 

ΔΠΑ/ΕΠ-7085/2022 «Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών» για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ 03/01/2023 11:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr

ΤΕΥΧΗ :
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/ΕΠ-7085/2022
2. ΕΕΕΣ.zip
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νo 1
4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νo 2
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

 

 

 

ΔΠΑ/405020/2023 «Υπηρεσίες Μεταφορών για τις Μονάδες της ΔΠΑ» 25/05/2023 12:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE» μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr

ΤΕΥΧΗ :
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΑ/405020/2023
2. ΕΕΕΣ.pdf
3. ΕΕΕΣ.xml
4. Συμπλήρωμα Νο1