ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 49 - 11743 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΤΠ/800016/28.06.2023 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 07/08/2023 12:00

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ