ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 
Λ. Συγγρού 47, 117 43 ΑΘΗΝΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΝΥ 1/2021 Παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με την διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων συνέπεια ρευματοκλοπών μέσω των κατά περίπτωση απαιτούμενων νομικών ενεργειών 10/01/2022 13:00

Η υποβολή προσφορών στην υπ’ αριθ. ΔΕΔΔΗΕ/ΔΝΥ/1/2021 Πρόσκληση για την Παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων συνέπεια ρευματοκλοπών μέσω των κατά περίπτωση απαιτουμένων νομικών ενεργειών, με καταληκτική ημερομηνία στις 10.01.2022, ολοκληρώθηκε σήμερα και ώρα 13:00’