ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ 15 – 262 22 ΠΑΤΡΑ
 

Η Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου προκηρύσσει  τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς.
Η διάθεση των Τευχών των Διακηρύξεων γίνεται από τα αρμόδια γραφεία που αναφέρονται στην σχετική στήλη, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00.  
 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΠΠ-Η/5009918/2024 «Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών για την Περιοχή Άρτας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) 17/06/2024 23:30

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΠ-Η
ΣΜΥΡΝΗΣ 1, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610-368132

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΠΠ-Η/5009734 «Βοηθητικές Υπηρεσίες Μελετών Δικτύων Διανομής και Παροχών για την Περιοχή Καλαμάτας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) 05/03/2024 23:30

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΠ-Η ΣΜΥΡΝΗΣ 1, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 2610-368132

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΠΠ-Η/5009713 Παροχή Υπηρεσιών Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην Περιοχή Κέρκυρας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου 02/02/2024 23:30

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΠ-Η
ΣΜΥΡΝΗΣ 1, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. 2610-368100

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ