24.04.2015

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι στον ιστότοπό του έχει αναρτηθεί πληροφοριακό υλικό αναφορικά με την εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό και συγκεκριμένα τα έγγραφα:

 

  • Πληροφοριακό Δελτίο για τη διαδικασία σύνδεσης στο Δίκτυο ΧΤ.
  • Ενημερωτικό    σημείωμα    για    τον   τρόπο    εγκατάστασης    των    μετρητών    στους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό.
  • Συχνές  Ερωτήσεις   Απαντήσεις  στο  πλαίσιο  της  εγκατάστασης  συστημάτων  με ενεργειακό συμψηφισμό.