Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β’ 5666/17.12.2018 - ΡΑΕ 368/24.04.2018)