Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σε συνέχεια της από 11.11.2022 Ανακοίνωσης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι παραλαμβάνει αιτήματα χορήγησης Προφοράς Σύνδεσης Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που κατατίθενται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α/04.07.2022), προκειμένου να χορηγήσει βεβαίωσεις πληρότητας.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 21Α του Ν. 4414/2016, ως ισχύει, δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης Υβριδικών Σταθμών παραγωγής στο δίκτυο των ΜΔΝ.