Στο  πλαίσιο των δράσεων - χορηγιών που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στη χορήγηση διασωστικού εξοπλισμού,  με στόχο τη στήριξη και διευκόλυνση του έργου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.).

Ανταποκρινόμενος άμεσα στο κάλεσμα της Ε.Ο.Δ., ο ΔΕΔΔΗΕ συγκεκριμένα χορήγησε μία θερμοκάμερα με ευρείας κλίμακας θερμοκρασία – Flir E8XT, η οποία έκτοτε χρησιμοποιείται από τους εθελοντές της Ομάδας για τον εντοπισμό επιζώντων σε πεδία φυσικών καταστροφών όπως επίσης και για εκπαιδευτικούς σκοπούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών της ΕΟΔ.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι μια πιστοποιημένη εθελοντική μη κυβερνητική οργάνωση έρευνας και διάσωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει 31 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή δραστηριοποιούνται περίπου 2.500 εθελοντές πανελλαδικά, οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαφυλάσσοντας την ανθρώπινη  ζωή.

Σημειώνεται ότι η Ε.Ο.Δ βρέθηκε με αποστολή στην Τουρκία, βοηθώντας στις επιχειρήσεις διάσωσης , μετά τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό στις αρχές Φεβρουαρίου και χρησιμοποίησε διασωστικό εξοπλισμό, μεταξύ του οποίου και την εν λόγω θερμική κάμερα. Τα μέλη της Ομάδας, την είχαν  σε κάθε επιχείρηση που έκαναν και ήταν από τα σημαντικότερα εργαλεία που αξιοποίησαν.