Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε δωρεά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, για τη χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση με το Δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης του ακινήτου,  προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο του Ιερού Ναού προς το κοινωνικό σύνολο.

Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου επιτελεί κοινωνικό έργο σιτίζοντας καθημερινά περισσότερους από εκατόν (150) πενήντα άπορους και άστεγους συνανθρώπους μας στην πόλη του Ναυπλίου.  Η υπάρχουσα υποδομή δεν μπορεί να καλύψει τις νέες αιτήσεις συσσιτίου και γι’ αυτόν τον λόγο η Περιφέρεια Πελοποννήσου ολοκληρώνει την κατασκευή ενός κτιρίου στον χώρο του Ιερού Ναού για συσσίτια.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με την ενίσχυση του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου, αναπτύσσει ακόμα μία δράση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιείται και αποδεικνύει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί και οφείλει να συμβαδίζει με την κοινωνική προσφορά, ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητους τομείς της κοινωνίας.

 

Ευχαριστήρια Επιστολή