ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ.Κέντρο: 210 9090360Κλιμάκιο Στεγαστικής Μέριμνας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΟΛΛΑΤΟΣ Ευγένιος

Διευθυντής

Τηλ.: 210 9090314 - 210 9090315
FAX: 210 9090364
Email: E.Kollatos@deddie.gr


Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής & Διαχείρισης Ακινήτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΥΡΙΚΗ Παναγιώτα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090320
FAX: 210 9090328
Email: P.Mavriki@deddie.gr


Τομέας Έργων & Συντήρησης Ακινήτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΛΕΟΝΤΙΟΥ Νικόλαος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090351
FAX: 214 4050290
Email: N.Leontiou@deddie.gr


Τομέας Ασφάλειας Εγκαταστάσεων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικόλαος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090370
FAX: 210 9090378
Email: N.Papakonstantinou@deddie.gr


Τομέας Γενικών Υπηρεσιών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΤΟΤΟΥ Καλλιόπη

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090321
FAX: 210 9090337
Email: K.Totou@deddie.gr


Τομέας Υποστήριξης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΣΤΟΥΜΠΑ Παναγιώτα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090367
FAX: 210 9090364
Email: P.Stoumpa@deddie.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας