ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ.Κέντρο: 210 9090360Διεύθυνση Στέγασης & Μέριμνας Εγκαταστάσεων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ Αθανάσιος

Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281695
FAX: 210 9090364
Email: A.Karakalos@deddie.gr


Τομέας Υποστήριξης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΣΤΟΥΜΠΑ Παναγιώτα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090367
FAX: 210 9090364
Email: P.Stoumpa@deddie.gr


Κλάδος Ασφάλειας Εγκαταστάσεων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΞΑΝΘΑΚΟΣ Αλέξιος

Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210 9090302
Email: A.Xanthakos@deddie.gr


Τομέας Φυσικής Ασφάλειας Εγκαταστάσεων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικόλαος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090370
FAX: 210 9090378
Email: N.Papakonstantinou@deddie.gr


Τομέας Πολιτικής Προστασίας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΑΓΑΠΑΚΗΣ Σπυρίδων

Αναπληρωτής Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090210
Email: S.Agapakis@deddie.gr


Κλάδος Διαχείρισης Ακινήτων & Περιουσίας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΟΛΛΑΤΟΣ Ευγένιος

Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210 9090314 - 210 9090315
FAX: 210 9090364
Email: E.Kollatos@deddie.gr


Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής & Διαχείρισης Ακινήτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΥΡΙΚΗ Παναγιώτα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090320
FAX: 210 9090328
Email: P.Mavriki@deddie.gr


Τομέας Έργων & Συντήρησης Ακινήτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΛΕΟΝΤΙΟΥ Νικόλαος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090351
FAX: 214 4050290
Email: N.Leontiou@deddie.gr


Τομέας Διαχείρισης Υλικών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΤΟΤΟΥ Καλλιόπη

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090321
FAX: 210 9090337
Email: K.Totou@deddie.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας