ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λεωφόρος Συγγρού 47, 11743 ΑΘΗΝΑΚλάδος Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΡΙΝΟΣ Αντώνιος

Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210 9281437
Email: An.Marinos@deddie.gr


Τομέας Ανάπτυξης Πολιτικής Εταιρικού Κινδύνου & Εποπτείας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

Τομεάρχης

Τηλ.: -
Email: -


Τομέας Τεκμηρίωσης & Διαχείρισης Κινδύνων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

Τομεάρχης

Τηλ.: -
Email: -


Τομέας Ανάλυσης, Παρακολούθησης & Αναφορών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

Τομεάρχης

Τηλ.: -
Email: -


Επικοινωνήστε μαζί μας