ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οργανωτική Δομή


ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 800 400 4000Γραφείο Διοίκησης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΝΑΚΟΥ Χαρίκλεια

Διευθύντρια

Τηλ.: 210 9281779, 9281780
Email: K.Nakou@deddie.gr


Βοηθοί Διευθυντές
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΑΤΕΛΗ Αθηνά

Βοηθός Διευθύντρια

Τηλ.: 210 9281720
FAX: 210 9281678
Email: A.Kateli@deddie.gr


Τομέας Υποστήριξης Διοίκησης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΔΟΥΝΙΑ Ευθυμία

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281695
FAX: 210 9281698
Email: E.Dounia@deddie.gr


Τομέας Λειτουργίας Δ.Σ.
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΝΑΓΙΟΥ Μαρίνα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281717
FAX: 210 9281716
Email: M.Panagiou@deddie.gr


Τομέας Γραμματείας Εκτελεστικής Επιτροπής
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281718


Επικοινωνήστε μαζί μας