ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 800 400 4000Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Μετασχηματισμού
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΖΑΪΤΗΣ Δημήτριος

Γενικός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281787
Email: D.Pazaitis@deddie.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας