ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 800 400 4000Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ

Γενικός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281784
Email: Mi.Papadopoulos@deddie.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας