ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 800 400 4000Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Ψηφιοποίησης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΧΟΛΕΒΑΣ Κωνσταντίνος

Γενικός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281770, 210 9281772
FAX: 210 9281746
Email: K.Cholevas@deddie.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας