ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 800 400 4000Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

Γενικός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281761
FAX: 2144050204
Email: -


Επικοινωνήστε μαζί μας