ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

Οργανωτική Δομή


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 800 400 4000Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
Μιχαήλ Κεφαλογιάννης

Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Μάνος

Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικό Μέλος
Βιογραφικό

Stephane Brimont

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Arthur Rakowski

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ουρανία Αικατερινάρη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Αγγελετόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Πατεράκης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σωτήριος Χατζημιχαήλ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεωργία Χριστοδουλοπούλου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαρίκλεια Νάκου

Γραμματέας

Τηλ.: 210 9281779
Μιχαήλ Αγγελόπουλος

Νομικός Σύμβουλος

Τηλ.: 210 9281790


Επικοινωνήστε μαζί μας