ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

Οργανωτική Δομή


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 800 400 4000Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
Μιχαήλ Κεφαλογιάννης

Πρόεδρος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Μάνος

Διευθύνων Σύμβουλος
Εκτελεστικό Μέλος
Βιογραφικό

Αλέξανδρος Πατεράκης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Αγγελετόπουλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σωτήριος Χατζημιχαήλ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Stephane Brimont

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Arthur Rakowski

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Miguel Antoñanzas Alvear

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ουρανία Αικατερινάρη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χαρίκλεια Νάκου

Γραμματέας

Τηλ.: 210 9281779
Βατάλη Ευσταθία

Αναπληρώτρια Νομικός Σύμβουλος

Τηλ.: 210 9281790


Επικοινωνήστε μαζί μας