ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 800 400 4000Διευθύνων Σύμβουλος
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΝΟΣ Αναστάσιος του Γεωργίου

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
Βιογραφικό

Τηλ.: 210 9249193
FAX: 210 9281702
Email: e.dounia@deddie.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας