ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ.Κέντρο: 210 9090360Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ Μαρία

Διευθύντρια

Τηλ.: 210 9090311
Email: M.Kalantoni@deddie.gr


Βοηθοί Διευθυντές
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Συμεών

Βοηθός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9090390
FAX: 210 9090396
Email: S.Tsolakidis@deddie.gr
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ευάγγελος

Βοηθός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9090386
Email: E.Theocharis@deddie.gr


Τομέας Περιβάλλοντος Εργασίας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΓΚΙΚΑ Αικατερίνη

Αναπληρώτρια Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090346
Email: Ai.Gkika@deddie.gr


Τομέας Υλικών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090387
Email: M.Antonopoulou@deddie.gr


Τομέας Ελέγχου Ασφάλειας Εργασίας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΛΕΖΑΣ Δημήτριος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090389
FAX: 210 9281922
Email: D.Lezas@deddie.gr


Τομέας Ιατρικής της Εργασίας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Σπυρίδων

Τομεάρχης

Τηλ.: 2310 360228
Email: S.Fotiadis@deddie.gr


Τομέας Υγειονομικής Διαχείρισης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΕΡΒΕΛΗΣ Κωνσταντίνος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090383
Email: K.Pervelis@deddie.gr


Τομέας Υποστήριξης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΣΙΑΠΑΤΗ Χριστίνα

Αναπληρώτρια Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9090383
Email: C.Siapati@deddie.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας