ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λεωφόρος Συγγρού 47, 11743 ΑΘΗΝΑΔιεύθυνση Στρατηγικού / Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Μετασχηματισμού
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ευστάθιος

Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281416
Email: S.Anagnostou@deddie.gr


Βοηθός Διευθυντής
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

Βοηθός ΔιευθυντήςΤομέας Εταιρικής Ανάπτυξης & Μετασχηματισμού
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

ΤομεάρχηςΤομέας Απόδοσης & Στόχων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΠΡΙΛΑΚΗ Χρυσούλα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281447
Email: C.Brilaki@deddie.gr


Τομέας Διαχείρισης Έργων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9281422
Email: D.Stratogiannis@deddie.gr


Κλάδος Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΡΙΝΟΣ Αντώνιος

Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210 9281437
Email: An.Marinos@deddie.gr


Τομέας Ανάπτυξης Πολιτικής Εταιρικού Κινδύνου & Εποπτείας
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

ΤομεάρχηςΤομέας Τεκμηρίωσης & Διαχείρισης Κινδύνων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

ΤομεάρχηςΤομέας Ανάλυσης, Παρακολούθησης & Αναφορών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
-

ΤομεάρχηςΕπικοινωνήστε μαζί μας