ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτοκράτορος Νικολάου 2, 117 45 ΑΘΗΝΑΔιεύθυνση Πληροφορικής & Ψηφιοποίησης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ανθή

Διευθύντρια

Τηλ.: 210 9093501
FAX: 210 9217779
Email: A.Papakonstantinou@deddie.gr


Βοηθοί Διευθυντές
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΠΑΛΛΗΣ Αλέξανδρος

Βοηθός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9093511
FAX: 210 9232041
Email: A.Pallis@deddie.gr
ΤΖΑΝΙΚΟΣ Δημήτριος

Βοηθός Διευθυντής

Τηλ.: 210 9093411
FAX: 210 9224261
Email: D.Tzanikos@deddie.gr


Τομέα Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Έργων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗ Κλεοπάτρα

Τομεάρχης

Τηλ.: 2109093564
Email: K.Konstanteli@deddie.gr


Κλάδος Τεχνολογικών & Ψηφιακών Υπηρεσιών Εμπορικών & Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΧΔ, ΔΔΝ, ΒΟΚ ΓΔ/ΣΜ, ΒΟΚ ΓΔ/ΑΝΠΟ, ΓρΔ, ΔΝΥ, ΥΣ, ΔΕΕ, Διευθύνσεων Περιφερειών, ΔΠΕΕΔ
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος

Αναπληρωτής Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210-9093559
Email: G.Tsirogiannis@deddie.gr


Τομέας Ανάπτυξης & Λειτουργίας ΕΡΜΗ
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210-9093561
Email: D.Voulgaridis@deddie.gr


Τομέας Σχεδιασμού & Λειτουργίας Τεχνολογικών και Ψηφιακών Υπηρεσιών Εμπορικών Λειτουργιών (ΔΧΔ, ΔΔΝ)
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΣΤΕΡΓΙΑΝΕΛΗ Ειρήνη

Τομεάρχης

Τηλ.: 2109093554
Email: E.Stergianeli@deddie.gr


Τομέας Σχεδιασμού & Λειτουργίας Τεχνολογικών & Ψηφιακών Υπηρεσιών Υποστηρικτικών Λειτουργιών (ΒΟΚ ΓΔ/ΣΜ, ΒΟΚ ΓΔ/ΑΝΠΟ, ΓρΔ, ΔΝΥ, ΥΣ, ΔΕΕ, ΔΠΕΕΔ)
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΓΡΩΠΑΣ Αντώνιος

Τομεάρχης

Τηλ.: 2109093563
Email: A.Gropas@deddie.gr


Κλάδος Τεχνολογικών & Ψηφιακών Υπηρεσιών Τεχνικών, Οικονομικών Λειτουργιών & Λειτουργιών Προμηθειών ΔΔ, ΔΕΔ, ΔΕΕΔ, ΒΟΚ ΓΔ/ΟΥ, ΒΟΚ ΓΔ/ΕΑΨ
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ Στυλιανός

Αναπληρωτής Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210-9093560
Email: S.Gkoutzioupas@deddie.gr


Τομέας Σχεδιασμού & Λειτουργίας Τεχνολογικών & Ψηφιακών Υπηρεσιών Τεχνικών Λειτουργιών (ΔΔ, ΔΕΔ, ΔΕΕΔ)
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ Μαρία

Τομεάρχης

Τηλ.: 2109093534
Email: M.Strimpakou@deddie.gr


Τομέας Σχεδιασμού & Λειτουργίας Τεχνολογικών & Ψηφιακών Υπηρεσιών Οικονομικών Λειτουργιών & Λειτουργιών Προμηθειών (ΒΟΚ ΓΔ/ΟΥ, ΒΟΚ ΓΔ/ΕΑΨ)
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΖΩΤΟΥ Μαρία

Τομεάρχης

Τηλ.: 2109093527
Email: M.Zotou@deddie.gr


Κλάδος Στρατηγικής Ψηφιοποίησης & Διακυβέρνησης
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΝΙΑΡΧΟΣ Ιωάννης

Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210 9093510
Email: I.Niarchos@deddie.gr


Τομέας Ψηφιοποίησης & Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΣΙΚΟΣ Μιχαήλ

Τομεάρχης

Τηλ.: 2109093565
Email: M.Masikos@deddie.gr


Τομέας Διακυβέρνησης & Διαχείρισης Κινδύνων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Αθανάσιος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210-9093440
FAX: 2144050409
Email: A.Anyfantis@deddie.gr


Κλάδος Οικονομικών Θεμάτων, Συμβάσεων & Εξυπηρέτησης Χρηστών (Help Desk)
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΟΛΙΑΣ Βασίλειος

Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210-9093520
Email: V.Kolias@deddie.gr


Τομέας Διαχείρισης Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων & Συμβάσεων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΒΟΓΙΑΤΖΗ Νίκη

Τομεάρχης

Τηλ.: 210-9093521
FAX: 210-9214097
Email: N.Vogiatzi@deddie.gr


Τομέας Εξυπηρέτησης Χρηστών (Help Desk)
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Χαράλαμπος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210-9093480
Email: C.Kourmpetis@deddie.gr


Κλάδος Πληροφοριακών Υποδομών & Τηλεπικοινωνιών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΡΕΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος

Διευθυντής Κλάδου

Τηλ.: 210-9093460
Email: G.Marentakis@deddie.gr


Τομέας Διαχείρισης & Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Άννα

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093588
FAX: 210 9236095
Email: A.Georgiadou@deddie.gr


Τομέας Διαχείρισης Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093454
FAX: 2144050409
Email: A.Karagiannis@deddie.gr


Τομέας Περιφερειακών Συστημάτων
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Παναγιώτης

Τομεάρχης

Τηλ.: 210 9093486
FAX: 210 9245702
Email: P.Kalogiros@deddie.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας