ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Οργανωτική Δομή


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 ΑΘΗΝΑΔιεύθυνση Προτυποποίησης & Ψηφιοποίησης Διαδικασιών
Όνομα/Θέση Στοιχεία Επικοινωνίας
ΜΑΝΔΥΛΑΡΗΣ Αντώνιος

Διευθυντής

Τηλ.: 210 9281768
Email: A.Mandylaris@deddie.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας