ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΥΑΕ/9570359 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια Υλικών προστασίας χεριών - μονωτικά γάντια για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ" 08/11/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Ε. Θεοχάρης, τηλ. 210 9090386

e-mail:E.Theocharis@deddie.gr

Συμπλήρωμα Νο1

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570359

ΤΕΥΔ 9570359.xml

ΔΥΑΕ/9570349 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια Υλικών προστασίας από πτώση για τις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 26/10/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Ε. Θεοχάρης,

τηλ. 210 9090386

e-mail:.E.Theocharis@deddie.gr

Συμπλήρωμα Νο1

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570349

ΤΕΥΔ 9570349.xml

ΔΥΑΕ/9570312 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια μποτών με διηλεκτρική αντοχή για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ" 23/10/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Ε. Θεοχάρης, τηλ. 210 9090386 e-mail:E.Theocharis@deddie.gr

Συμπλήρωμα Νο1

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570312

ΤΕΥΔ 9570312.xml

ΔΥΑΕ/9570261 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης της ΔΥΑΕ σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας'' 27/09/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.Tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570261

ΤΕΥΔ 9570261.xml

ΔΥΑΕ/9570256 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής υποστήριξης και προαγωγής ψυχικής Υγείας των εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ' 19/07/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390

e-mail:.s.Tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570256

ΤΕΥΔ 9570256.xml

ΔΥΑΕ/9570259 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας'' 17/07/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743,

Αθήνα Ε. Θεοχάρης, τηλ. 210 9090386

e-mail:.E.Theocharis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570259

ΤΕΥΔ 9570259.xml

ΔΥΑΕ/9570235 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια Υλικών προστασίας από πτώση για τις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 22/06/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Συμπλήρωμα No.1

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570235

ΤΕΥΔ 9570235.xml

ΔΥΑΕ/ 9570249 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια Πέδιλων Αναρρίχησης για τις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 07/06/2023 12:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570249

ΤΕΥΔ 9570249.xml

ΔΥΑΕ/9570209 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης της ΔΥΑΕ σε θέματα υγείας και ασφάλειας" 28/03/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570209

ΤΕΥΔ 9570209.xml

ΔΥΑΕ/9570207 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών ιατρικού προληπτικού ελέγχου για το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Αττικής" 02/03/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570207

ΤΕΥΔ 9570207.xml

ΔΥΑΕ/9570208 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης στη ΔΥΑΕ" 02/02/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390

e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570208

ΤΕΥΔ 9570208.xml

ΔΥΑΕ/9570200 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια εργαλειοθήκης δερμάτινης για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ" 18/01/2023 12:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390

e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: ΔΥΑΕ/9570200

ΤΕΥΔ 9570200.xml

ΔΥΑΕ/9570196 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια μποτών ασφαλείας με διηλεκτρική αντοχή για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ" 09/01/2023 12:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390

e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: ΔΥΑΕ/9570196

ΤΕΥΔ 9570196.xml

ΔΥΑΕ/9570185 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια μασκών προστασίας τύπου χειρουργικές για τις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 09/01/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390

e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: ΔΥΑΕ/9570185

ΤΕΥΔ 9570185.xml

ΔΥΑΕ/9570167 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια ολόσωμων Εξαρτύσεων με ζώνη Ασφαλείας για τις ανάγκες των μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ" 15/09/2022 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Σ. Τσολακίδης,

τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: ΔΥΑΕ/9570167

ΤΕΥΔ 9570167.xml

ΔΥΑΕ/9570164 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια κρανών Ασφαλείας με Ενσωματωμένο Ασπίδιο για τις ανάγκες των μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ" 15/09/2022 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743,

Αθήνα Σ. Τσολακίδης,

τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: ΔΥΑΕ/9570164

ΤΕΥΔ 9570164.xml

Συμπλήρωμα 1

ΔΥΑΕ/9570161 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης της ΔΥΑΕ σε θέματα υγείας και ασφάλειας" 28/07/2022 15:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Χ. Καπιπέρης, τηλ. 210 9090319

e-mail:.C.Karapiperis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης: ΔΥΑΕ/9570161

ΤΕΥΔ 9570161.xml

ΔΥΑΕ/9570151 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης της ΔΥΑΕ σε θέματα υγείας και ασφάλειας" 20/06/2022 15:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570151

ΤΕΥΔ 9570151.xml

ΔΥΑΕ/9570150 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια πέδιλων αναρρίχησης για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ" 24/06/2022 12:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Συμπλήρωμα 1

Τεύχος Διακήρυξης: ΔΥΑΕ/9570150

ΤΕΥΔ 9570150.xml

ΔΥΑΕ 9570149 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια αντισηπτικού GEL χεριών για την αντιμετώπιση του COVID-19 στις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 03/06/2022 15:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570149

ΤΕΥΔ 9570149.xml

ΔΥΑΕ 9570148 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια σάκων φύλαξης μέσων προστασίας πτώσεων και δερμάτινων εργαλειοθηκών εναερίτη διανομής για τις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 03/06/2022 15:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570148

ΤΕΥΔ 9570148.xml

ΔΥΑΕ 9570129 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών ιατρικού προληπτικού ελέγχου για το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Αττικής" 05/11/2021 14:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390

e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570129

ΤΕΥΔ 9570129.xml

ΔΥΑΕ/9570126 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια μασκών προστασίας τύπου χειρουργικών για την αντιμετώπιση του COVID-19 στις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 18/10/2021 15:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα

Σ.Τσολακίδης, τηλ 210 9090390

e-mail:.s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570126

ΤΕΥΔ 9570126.xml

ΔΥΑΕ 9570023 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης της ΔΥΑΕ σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας" 22/02/2021 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Β.Σιοκορέλης, τηλ. 210 9090308 e-mail:.V.Siokorelis@deddie.gr

Διακήρυξη 9570023

ΤΕΥΔ 9570023.xml

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας 9570020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια γιλέκων εργασίας για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ" 04/01/2021 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.S.Tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : 9570020

ΤΕΥΔ

ΔΥΑΕ 9570021 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια αντισηπτικού GEL χεριών (500ml) για την αντιμετώπιση του COVID-19 στις υπηρεσιακές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ" 04/01/2021 11:30

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail:.S.Tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : 9570021

«Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το ΤΕΥΔ στο link https://espdint.eprocurement.gov.gr/»

ΔΥΑΕ/9570384 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης Υποστήριξης της ΔΥΑΕ σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας" 08/12/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Σ. Τσολακίδης, τηλ. 210 9090390 e-mail: s.tsolakidis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570384

ΤΕΥΔ 9570384.xml

ΔΥΑΕ/9570361 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο την "Προμήθεια κρανών ασφαλείας για τις μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ " 11/12/2023 10:00

Διαμαντοπούλου 10, 11743, Αθήνα Ε. Θεοχάρης, τηλ. 210 9090390 e-mail: E.Theocharis@deddie.gr

Τεύχος Διακήρυξης : ΔΥΑΕ/9570361

ΤΕΥΔ 9570361.xml