ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΚΣΜ)
Διαμαντοπούλου 10, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 9090360

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΣΜΕ 9900997 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου με αντικείμενο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ, ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ DATA ROOMS, ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ» 26/06/2023 10:30

Διαμαντοπούλου 10, 11743 Αθήνα, Νικόλαος Παπακωνσταντίνου , τηλ. 210 9090373, e-mail n.papakonstantinou@deddie.gr

Η αποσφράγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023, Ώρα: 10:30 π.μ.

Τεύχος Διακήρυξης:

9900997.pdf

9900997.xml