Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/10/2022 έως και 29/10/2022.