Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/11/2023 μέχρι και 20/11/2023.