Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους υποψηφίους της Ειδικότητας Απασχόλησης  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΕ) ότι έχει αναρτηθεί Συμπληρωματικός Πίνακας καλούμενων σε συνέντευξη.

Συμπληρωματικός Πίνακας Καλούμενων σε Συνέντευξη (ΠΕ)

Όλες οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν στο κτήριο του ΔΕΔΔΗΕ, Λεωφόρος Συγγρού 49, Αθήνα ΤΚ 117 43 (Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων)

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία της Προκήρυξης (Κεφάλαιο Θ’).