Ανακοίνωση

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης σχέσης υποψηφίου με τον ΕΟΠΥΥ

Yπόδειγμα Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 06/09/2019 έως και 20/09/2019